Gradonačelnik Čazme Dinko Pirak, predsjednik Gradskog vijeća Vinko Ravlić, predstavnici stručnih službi Grada Čazme te predstavnici Osnovne škole Čazma održali su sastanak s bjelovarsko-bilogorskim županom Damirom Bajsom i njegovim suradnicima te predsjednikom Uprave CEI-a (Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija), Borisom Draženovićem, na temu javno-privatnog partnerstva. Naime, budući da Vlada RH nema drugog načina na koji bi financirala gradnju i obnovu školskih objekata, za projekt obnove i dogradnje 11 školskih objekata u BBŽ, pa tako i Osnovne škole Čazma, nudi se način JPP-a te ga Grad Čazma kao takvog prihvaća, međutim, uz određene uvjete: „Kako bi o toj temi mogli raspravljati na Gradskome vijeću Grada Čazme, moramo imati potpunu dokumentaciju jer je riječ o projektu procijenjenom na 25 milijuna kuna, a koji bi opteretio Gradski proračun Grada Čazme za 10% od toga iznosa, na rok od sljedećih 25 godina“, istaknuo je gradonačelnik Pirak.

Iako dosadašnja iskustva s projektima na temelju JPP-a nisu obećavajuća, povjerenje ulijeva činjenica da je od sada u proces uključena i državna institucija – CEI – koja ga kontrolira i nadzire. Bez obzira na to, gradonačelnik smatra da, prije donošenja bilo kakve odluke, Gradski vijećnici i građani Čazme moraju raspolagati s više podataka, pogotovo stoga što je procijenjena cijena izgradnje i adaptacije škole oko 10 milijuna kuna, a otplata u konačnici iznosi 2 i pol puta više: „U usporedbi s kamatama banaka, ta se investicija i ne čini isplativa“, dodao je gradonačelnik.

Također, s obzirom na ranije donesenu odluku Gradskoga vijeća Grada Čazme o prijenosu osnivačkih prava nad Osnovnom školom Čazma, o čemu se BBŽ do sada nije očitovala, gradonačelnik je zatražio konačno rješavanje toga pitanja, odnosno prenošenje prava na Grad Čazmu: „Budući da smo upravo razgovarali o partnerstvu, prava je prilika da se to pitanje razriješi te od BBŽ očekujemo da usvoji naš prijedlog. Spremni smo snositi i veći dio zaduženja u JPP, a na temelju čega bismo rasteretili županijski proračun“, zaključio je gradonačelnik.