Sastanak je okupio članove radne skupine iz 10 gradova (Čazme, Daruvara, Križevaca, Opatije, Požege, Rijeke, Virovitice, Zagreba, Zaprešića te grada domaćina, Koprivnice).
Uloga radne skupine za EU programe i fondove je analiza strateških i operativnih dokumenata EU programa te predlaganje političkih, administrativnih i pravnih rješenja koja će osigurati interese hrvatskih gradova u okviru Kohezijske politike EU te korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova. Radnu skupinu čine lokalni službenici i zaposlenici s iskustvom rada na EU projektima čime su postojeće zagovaračke aktivnosti Udruge gradova značajno osnažene ekspertizom s terena. Grad Čazmu zastupa pročelnica za društvene djelatnosti Elvira Babić Marković.
Na prvom sastanku zaključeno je da se traži veći udio u planiranim raspodjelama sredstava iz strukturnih i investicijskih fondova za jačanje administrativnih kapaciteta, od čega veći značaj treba dati primjeni na lokalnoj razini, konkretno u gradskim upravama. Ponajprije, to podrazumijeva osmišljavanje i provedbu prijeko potrebnih edukacija za službenike koji su preraspodijeljeni s drugih radnih mjesta na poslove priprema EU projekata i strateških dokumenata.

radni sastanak