“Namjera je da svako od naših 13 grobalja dobije primjerenu odarnicu. Za sada su u projektiranju odarnice u Pobjeniku i Mikloušu, a onda ostale, prema mogućnostima”, najavio je gradonačelnik, Dinko Pirak.
Gradnju mrtvačnica na čazmanskom gradskom području financira Grad Čazma.
Inače, u Prnjarovcu se trenutačno uređuje i vatrogasni dom, također sredstvima iz Gradskog proračuna.