EUROPSKI PROJEKTI – REALIZIRANI

 1. Sport over borders – INTERREG

– 2016. -2018.

– Interreg HU-HR

– Čazma, Heviz, Koprivnica, Zalaegerszeg

– 4 sportska kampa

– 30 srednjoškolaca

– 2 car free day

– 200.000 €

Udio sufinanciranja: Interreg 35.000,00 EUR – Grad 6.000 EUR

2. Zaželi – Uključi se!

– 2018., EUROPSKI SOCIJALNI FOND – Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

– Grad Čazma, GD Crvenog križa Čazma HZZ, CSS

– zapošljavanje 15 žena s područja Čazme na 24 mjeseca

– uključivanje minimalno 60 korisnika

– obrazovanje/prekvalifikacija 10 žena

Udio sufinanciranja: Europski socijalni fond 2.506.627,64 kn

www.ukljucise-cazma.hr

3. Rekonstrukcija i dogradnja DV PčelicaEuropski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Mjera 7.4.1., vrijednost: 6.500.000,00 kn100%  financiranje EU fonda

Veliki EU projekt dogradnje dječjeg vrtića vrijedan čak 6,5 milijuna kuna. Projekt je, s osvojenih 65 bodova, plasiran na visoko osmo mjesto od ukupno prijavljenih 464 projekta (potporu su ostvarila samo 102).

Proširenjem je čazmanski vrtić dobio dvije dodatne sobe, garderobu, praonice, kuhinja je proširena i rekonstruirana, terase su natkrivene i zatvorene, a vrtić je dobio novi namještaj i sprave na igralištu.

4. Čuvajmo okoliš zajedno – Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Grad Čazma potpisali su Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020..

Temeljem ovog Ugovora, dodijeljena su bespovratna sredstva Gradu Čazmi u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Čuvajmo okoliš zajedno“. Njegova ukupna vrijednost je 309.639,50 kuna.

Sunositelj aktivnosti je Općina Štefanje, koja je s Gradom Čazma ranije potpisala Sporazum o udruživanju u provedbi projekta.

5. Natječaj za TO 2.1.1.: Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a – Obnova Vatrogasnog doma u Dapcima

Grad Čazma podnio je prijavu na 2. LAG Natječaj za TO 2.1.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a Moslavina“, a koji je sukladan TO 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja, temeljem koje je ostvario potporu za obnovu Vatrogasnog doma u Dapcima. Financira se iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Dodijeljenja sredstva: 265.000 kuna

Ukupna vrijednost rekonstrukcije: 361.000 kuna.

Dom je dobio novu stolariju, rekonstruirana je međustropna konstrukcija, pročelje, krovište te krovna oborinska odvodnja.

Nositelj projekta: Grad Čazma.

Obišli obnovljeni dom u Dapcima

6. WiFi4EU

Grad Čazma uključen je u projekt WiFi4EU čiji je cilj osigurati visokokvalitetan besplatan pristup internetu za građane i posjetitelje preko pristupnih točaka za Wi-Fi na javnim prostorima kao što su parkovi, trgovi, uprave, knjižnice i zdravstveni centri. EU financira instaliranje pristupnih točaka za Wi-Fi u središtima javnog života, koje je u Čazmi ugradilo ovlašteno poduzeće, a Grad je za tu namjenu ostvario sredstva u iznosu od 15.000 eura. Mjesta na kojima su postavljene pristupne točke za Wi-Fi su: Gradina, Trg Čazmanskog kaptola, gradski trg, kolodvor, sportski tereni, sportska dvorana i dječje igralište (Tudićeva).

EUROPSKI PROJEKTI – U PROVEDBI

1. Čazma Natura26.000.000,00 kn

Gradonačelnik Grada Čazme Dinko Pirak potpisao je ugovor za 26 milijuna kuna vrijedan projekt Čazma Natura, koji će se sufinancirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., po provedenom natječaju “Promicanje održivog razvoja prirodne baštine”.

Projekt obuhvaća područje Nature 2000 i Regionalnog parka Moslavačka gora te centar Grada Čazme.

Projekt se sastoji od:

 1. Izrada dokumentacije i studija
 2. Posjetiteljska infrastruktura i sadržaji :
  • Multifunkcionalni interpretacijski centar Priroda Čazme – zgrada na trgu
  • Uređenje informacijsko prodajnog centra Zelena tržnica
  • Interpretacijsko rekreacijski centar Bio park Čazma
  • Park Arboretum
  • Istraživački i volonterski centar Osnovna škola
  • Poučno tematska staza Dolina Česme
  • Uređenje lokaliteta Medjame
  • Uređenje interpretacijskog lokaliteta ŠRC Vustje
  • Uređenje ulaza u Regionalni park Moslavačka gora
  • Prezentacija geo-lokaliteta Pleterac
  • Prezentacija imanja Salaj
  • Uređenje odmorišta Sv. Vid
  • Sustav za praćenje posjetitelja
 3. Pristupačnost i komunalni sadržaji
  • Sportski park uz poučno tematsku stazu
  • Nabava i montaža parkinga za bicikle
  • Autobusna stanica
  • Kante za otpad
 4. Edukacija i interpretacija
 5. Promocija i vidljivost turističkih sadržaja
 6. Upravljanje projektom
 7. Promidžba i vidljivost projekta

Ukupna vrijednost projekta je 26.000.000 kn. Ostvareno sufinanciranje 18.705.270,04 kn.

Trajanje projekta je od 2015. godine do 12.2021.

2. Za čazmanske mališane zajedno – Dječji vrtić „Pčelica“ i Grad Čazma, uz pomoć Razvojne agencije Čazma, izradili su i prijavili projekt „Za čazmanske mališane zajedno“. Projekt je prijavljen na natječaj „Vrtići za skladniji život“ – Unaprjeđenje usluga za djecu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, raspisanog od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a financiranog iz Europskog socijalnog fonda te je ostvario visokih 96 bodova.

Projekt „Za čazmanske mališane zajedno“ Dječjeg vrtića „Pčelica“ Čazma financirat će se u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova od gotovo 3 milijuna kuna.

3. Energetska obnova PŠ Grabovnica – Grad Čazma je s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj /Kohezijskog fonda/ Europskih strukturnih i investicijskih fondova,  u financijskom razdoblju 2014. – 2020..

Ukupna vrijednost projekta je 1.098.534,25 kuna, a prihvatljivi troškovi iznose 1.034.878,00 kuna, od čega je odobreno sufinanciranje u iznosu od 638.680,55 kuna. Preostali iznos isplatit će se iz Proračuna Grada Čazme. Provedba projekta traje 24 mjeseca. Projekt je pri završetku.

Druga faza projekta Zaželi – Uključi se.

1.540.300,10 kn traje 18 mjeseci, zaposlenje žena 12 mjeseci

Riječ je o projektu na koji se Grad Čazma prijavio u okviru poziva „Zaželi – Program zapošljavanja žena – faza II“, u sklopu ESF Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ Vrijedan je 1.540.300,10 kuna i u 100%-tnom je financiranju Europskog socijalnog fonda.

Nositelj projekta je Grad Čazma, a partneri su ponovno Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Čazma te Hrvatski zavod za zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb Čazma.

Zaposleno 17 žena koje brinu o najmanje 102 krajnja korisnika.

EUROPSKI NATJEČAJI – PRIJAVLJENI PROJEKTI

Za čazmanske mališane zajedno II

VRIJEDNOST PROJEKTA: 3.560.444,05 KN

TRAJANJE 20 MJESECI

Dječji vrtić „Pčelica“ i Grad Čazma, uz pomoć Razvojne agencije Čazma, izradili su i prijavili projekt „Za čazmanske mališane zajedno II“. Projekt je prijavljen na natječaj „Nastavak unapređenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“, raspisanog od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijale politike, a financiranog iz Europskog socijalnog fonda.

Predviđeno je zapošljavanje 2 odgojitelja, logopeda, psihologa, pedagoga, rehabilitatora, zdravstvenog voditelja, uvođenje produljenog rada vrtića do 21,30 sati.

8.5.2 Izgradnja poučne staze Grabovnica

Prijavljen projekt  Izgradnja poučne staze Grabovnica na podmjeru 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture koju je raspisala APPRRR”

Uspostavom prve poučne staze koja prolazi šumskim područjem na području grada Čazme osigurat će se adekvatan šumski prostor na koji će prvenstveno pružiti educiranje i informiranje građana i turista o šumi te očuvanju zdravlja.

Vrijednost projekta: 950.000,00 kn

Bajkograd – igralište pored vrtića

Na Javni poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima koji je raspisao  Središnji državni ured za demografiju i mlade, prijavili smo projekt Bajkograd ukupne vrijednosti 632.531,75 kn.

Uredit će se 3 zone dječjeg igrališta sa spravama primjerenim svakoj skupini.

Uloženim sredstvima će se urediti okoliš oko dječjeg vrtića i instalirat će se sprave za dječje igralište. Odabrane sprave doprinose razvoju socijalnih vještina i mašte kod djece od 1 do 7 godina.