Komunalije d.o.o. Čazma

Komunalije d. o. o.  su tvrtka u vlasništvu grada Čazme čija je zadaća da obavljaju djelatnosti od općeg i zajedničkog interesa za Grad Čazmu te pruže što bolju uslugu građanima i to po cijenama koje omogućuju održivi razvoj svih djelatnosti a da su najniže za pojedine usluge. U obavljanju  svojih djelatnosti Komunalije d. o. o. vode posebnu brigu o zadovoljstvu građana i o poštivanju zakona i pravila.

Komunalna  ustanova  osnovana  je   18.09.1968.  godine radi zadovoljavanja komunalnih potreba, što je i početak rada tvrtke. Pored vodoopskrbe u Ustanovi se bave sakupljanjem otpada i čišćenjem Čazme.

Od tada je tvrtka prolazila kroz različite statusne oblike, ali uvijek je obavljala komunalne poslove potrebne Gradu odnosno njegovim građanima i tvrtkama. Dotadašnja Ustanova mijenja naziv u Komunalno poduzeće Pleterac, i tako posluje od 1972. – 1976. godine.

Od 1979. osniva se i radi, prema odredbama Zakonu o udruženom radu, Radna organizacija Komunalije, u okviru koje je konstituiran pogon «Elektrokontakta« Zagreb, u kome se  zaposlilo 40 radnica. Slijedom toga, pored komunalnih djelatnosti u registar Trgovačkog suda upisana je i djelatnost proizvodnje elektroinstalacijskog materijala.

Od  1981. godine  tvrtka  obavlja  i  djelatnost  distribucije i opskrbe plinom.

Pogon  «Elektrokontakta«  u  okviru  Komunalija  posluje  do  31.12.1989. godine  kada se izdvaja  u zasebno  poduzeće koje i danas uspješno posluje.

U  skladu  sa  Zakonom o poduzećima  u  sudski  registar  upisano je  osnivanje Javnog poduzeća «Komunalije«  Čazma  s potpunom  odgovornošću.  Javno poduzeće poslovalo  je  od 1990. – 1997.

Prema  Zakonu  o  trgovačkim  društvima 1997. godine  osnovano  je  i  usklađeno društvo  s ograničenom  odgovornošću  «Komunalije«  d.o.o. za  komunalno  gospodarstvo   Čazma  u kom  statusnom  obliku  radi  i  danas.

Temeljem  odredbi  Zakona  o  tržištu  plina,  bilo  je  potrebno   razdvojiti  djelatnost  opskrbe  plinom  od  djelatnosti  distribucije  plina.  Od  01.10.2009. djelatnost   distribucije  plina  obavlja  Čaplin  d.o.o. Čazma . Njegov  osnivač   i  vlasnik  su   Komunalije d.o.o. Djelatnost  opskrbe plinom  i  dalje  obavljaju  Komunalije.

Komunalije  d.o.o. Čazma  su  u  100 % – tnom  vlasništvu  Grada  Čazme.

KOMUNALIJE d.o.o. ČAZMA
Sv. Andrije 14
43240 Čazma

OIB: 88859295468

tel: 043 771 012, 043 772 505
fax: 043 772 091
e-mail: komunalije@komunalije.hr

v.d. direktora: Želimir Curiš, dipl.ing.