Riječ je o ustanovama koje je osnovao Grad Čazma kako bi se bavile različitim društveno korisnim i nužnim djelatnostima, odnosno kroz koje bi se zadovoljavale neke od osnovnih potreba građana. U ovom slučaju to je skrb o najmlađima, zaštita od požara i kulturna promidžba te očuvanje i obnova kulturnog nasljeđa. Grad Čazma tako je osnivač Centra za kulturu Čazma, Gradske knjižnice Slavka Kolara, Dječjeg vrtića „Pčelica“ i Vatrogasne zajednice Grada Čazme. Te se ustanove dijelom financiraju iz gradskoga Proračuna.

Razvojna agencija Čazma

Trg Čazmanskog kaptola 13


Telefon: +385(43)440-492

Mob: 091/603-4103

e-mail: info@razvojna-agencija-cazma.hr

web: https://razvojna-agencija-cazma.hr/

Ravnateljica: Ivana Vojković, mag.hist.et.soc

Djelatnosti Agencije su:

 • Koordinacija izrade strategija razvoja jedinice lokalne samouprave,
 • Koordinacija izrade akcijskih planova za provedbu strategija razvoja jedinice lokalne samouprave,
 • Praćenje provedbe strategije razvoja jedinice lokalne samouprave,
 • Poticanje pripreme razvojnih projekata na području jedinice lokalne samouprave,
 • Sudjelovanje u izradi razvojnih projekata i strateških projekata regionalnog razvoja statističke regije,
 • Suradnja s drugim lokalnim razvojnim agencijama i regionalnim koordinatorima radi stvaranja i provedbe zajedničkih projekata
 • Sudjelovanje u provedbi programa Ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave
 • Pružanje tehničke i savjetodavne potpore u programima međunarodne i regionalne suradnje,
 • Razmjena informacija u svrhu lokalnog razvoja,
 • Stvaranje lokalnih, prekograničnih i međunarodnih mreža,
 • Promocija lokalnog područja,
 • Potpora razvojnim programima uključujući i javno-privatna partnerstva, direktne investicije i joint-venture inicijative,
 • Izgrađivanje institucionalnih kapaciteta,
 • Pružanje tehničke pomoći lokalnim vlastima u izradi projektnih prijedloga za financiranje kroz nacionalne i EU fondove,
 • Nadzor i evaluacija nad provedbom projekata,
 • Izrada studija izvodljivosti, poslovnih planova i investicijskih studija,
 • Provođenje edukativnih programa,
 • Izrada sektorskih i drugih studija, gospodarskih i drugih projekata,
 • Promidžba gospodarskih interesa,
 • Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mijenja,
 • Gospodarenje poslovnim zonama, tehnološkim parkovima i poslovnim inkubatorima,
 • Organiziranje sajmova, izložbi, konferencija,
 • Priprema poduzetnika za primjenu standarda i normativa.

Službenica za informiranje JURA Čazma je Ivana Vojković, ivana.vojkovic@gmail.com

Godišnji financijski izvještaj

 

CENTAR ZA KULTURU – GRADSKI MUZEJ ČAZMA

www.muzejcazma.eu

Centar za kulturu Čazma kulturna je, muzejska, galerijska, prosvjetna, uslužna i javna ustanova u vlasništvu osnivača, Grada Čazme. Sjedište mu je u Čazmi, na Trgu Čazmanskog kaptola br. 13.

Obavlja informacijsku, muzejsku, galerijsko-izložbenu, kino-prikazivačku i nakladničku djelatnost, te organizira i promiče sve oblike kulturno-umjetničkog stvaralaštva. Organizira glazbene, estradne, filmske i druge kulturno-umjetničke programe vlastite produkcije ili u suradnji s drugim ustanovama, provodi akcije informatičkog opismenjivanja mladeži, djece i odraslih, organizira tečajeve učenja sviranja pojedinih glazbenih instrumenata, tečajeve i poduke iz stranih jezika i javno informiranje.

U okviru Centra za kulturu djeluje i Gradski muzej Čazma.

Ravnateljica Centra za kulturu je Maja Cepetić Rogić, dr.sc..

email: majac@muzejcazma.eu

Telefon/fax Centra za kulturu: 043/771-037.

 

DJEČJI VRTIĆ “PČELICA” ČAZMA

http://www.vrtic-pcelica-cazma.hr/

djecji_vrticPočeci predškolskog odgoja u Čazmi datiraju iz 1951., od tadašnjeg obdaništa. Na današnjoj adresi vrtić je od 1987., kada je završila prva faza gradnje. Po završetku druge faze, ’90., dobiva današnje ime “Pčelica”.   Aktivnosti u vrtiću provode se prema Programskom usmjerenju. Obilježavaju se različiti značajni datumi i kalendarske promjene, poput Dječjeg tjedna, Dana zahvale za plodove zemlje – Dani kruha, Jesenske svečanosti i drugo. Upis djece u DV “Pčelica” obavlja se u lipnju, no djeca se upisuju i tijekom godine, prema potrebama roditelja.

Ravnateljica  DV “Pčelica” je Martina Kovač.

Kontakt: Dječji vrtić “Pčelica” Čazma, Braće Radića bb, 43240 Čazma. Tel/fax: 043/771-419, mob: 099/2771-419.

GRADSKA KNJIŽNICA SLAVKA KOLARA ČAZMA

https://www.gradska-knjiznica-cazma.hr/

Radno vrijeme:

 • Ponedjeljak i petak – 12,00 – 19,00 sati
 • Utorak, srijeda, četvrtak – 09,00 – 15,00 sati
 • Prva i treća subota u mjesecu – 09,00 – 12,00 sati

Kontakt

Knjižničarke

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ČAZME

Čazma je među prvima u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji izradila procjenu i plan vatrogasne djelatnosti kako bi se mogla oformiti Javna vatrogasna postrojba. Sredstva iz Fonda za izravnanje odobrena su 2005. te je od prvog siječnja te godine formirana Javna vatrogasna postrojba. Ona trenutačno zapošljava sedamnaest djelatnika.

Grad Čazma osigurao je novi prostor na kojemu će se izgraditi moderni vatrogasni centar. Riječ je o nekadašnjoj stanici za tehnički pregled vozila u Čazmi. Do tada, Javna vatrogasna postrojba koristi dio prostora DVD-a Čazma s kojim dobro surađuje. Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Čazme je Tihomir Brnjanec, bacc. ing. sec..

Kontakt:
Adresa: Franje Vidovića 77A, 43240 Čazma
+385 (43) 227 203
+385 (43) 771 899 +385 (99) 317 1008
jvp.cazma@gmail.com
Facebook stranica

 

 

IZVJEŠĆA I PLANOVI

 

Plan nabave JVP Grada Čazme za 2023.godinu

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

2020 – https://prnt.sc/nYaAIdva-_2i
2021 – https://prnt.sc/aQhUvr5Fgc8D
2022 – https://prnt.sc/DwJgZ1TJXXzj
2023 – https://prnt.sc/uCoe5qI1ks_X

Transparentnost

JVP Financijsko izvješće za 2019.

II. Izmjene i dopune plana nabave roba, usluga i rodova za 2019. godinu

Potvrda o preuzetom financijskog izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Čazme 2018. – JVP

Plan nabave za 2019. JVP

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017.
Financijsko izvješće JVP za 2017.(*.zip)
Bilješke uz financijske izvještaje (*.zip)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016.