GRADSKA UPRAVA 043/771-052

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA, UPRAVNI ODJEL ZA
POSLOVE DRŽAVNE UPRAVE

ČAZMA (43240 ČAZMA, MILANA NOVAČIĆA 13)

Udruge, popis birača i osobna stanja građana  anusa.matijevic@bbz.hr  tel. 043/226-540

Matični ured – UTORAK, SRIJEDA i PETAK, 7-15 sati          maticni.cazma@bbz.hr  tel. 043/226-544

POSLOVI VEZANI UZ PRAVA HRVATSKIH BRANITELJA tel. 043/226-541

POSLOVI OBRTNIŠTVA tel. 043/226-545

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE

PODODSJEK ČAZMA (43240 ČAZMA, M. NOVAČIĆA 13)

Voditeljica Pododsjeka – Čazma marija.hanzevacki@bbz.hr   tel. 043/227-010

DOM ZDRAVLJA www.dzbbz.hr/index.php/kontakti/dom-zdravlja-cazma

HITNA POMOĆ Kralja Tomislava 16, tel. 194, 112

CRVENI KRIŽ
043/771-148

ELEKTRA 0800 300 407, 01 28 87 555, info.dpkriz@hep.hr

HRVATSKA POŠTA Kralja Tomislava 14, 072 303 304, 043 278 221

OPĆINSKI SUD U IVANIĆ GRADU, STALNA SLUŽBA ČAZMA Trg Čazmanskog kaptola 20, tel. 043/771-011

ZEMLJIŠNO – KNJIŽNI ODJEL (Gruntovnica) tel. 043/771-453

KOMUNALIJE  http://www.komunalije.hr/index.php/kontakt
043 771 012, 043 772 505

GRADSKA KNJIŽNICA SLAVKA KOLARA tel. 043/771-089, https://www.gradska-knjiznica-cazma.hr/ 

BENZINSKA POSTAJA „INA“
091/497-0989

“ČAZMATRANS NOVA” centrala cazmatrans.hr/hr/
043/277-100

AUTOBUSNI KOLODVOR
043/277-255

DJEČJI VRTIĆ „PČELICA“ vrtic-pcelica-cazma.hr/
043/771-419

LJEKARNA GOLUBIĆ-DOŽUDIĆ tel. 043/771-054

LJEKARNA JOUKHADAR tel. 043/771 751 cazma@ljekarne-joukhadar.hr

MATICA UMIROVLJENIKA
043/771-140

GOSTIONICA “ANA” (MOTEL)
043/771-909

CENTAR ZA KULTURU www.muzejcazma.eu
043/771-037

OSNOVNA ŠKOLA
043/771-083

SREDNJA ŠKOLA
043/771-939

POLICIJSKA POSTAJA ČAZMA
043/771-002

TURISTIČKA ZAJEDNICA
043/772-086

VETERINARSKA STANICA
043/771-081

FINA
043/666-160

ŽUPNI URED
043/771-201

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
043/771-433

JAVNI BILJEŽNIK
043/772-342

HRVATSKE ŠUME – ŠUMARIJA ČAZMA
043/771-086

SUPER RADIO
043/772-805

“PRIVREDNA BANKA”
043/343-095

“ERSTE BANKA”
062-374-605

VETERINARSKA INSPEKCIJA
043/771-490

POLJOPRIVREDNA INSPEKCIJA poljoprivredna.inspekcija@dirh.hr
043/227-262

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA, ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEKRETNINA katastar.cazma@dgu.hr, 043/227-413

POREZNA UPRAVA
043/278-480

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU BBŽ
info@zastita-prirode-bbz.hr, tel. 043/227-088