Postupak jednostavne nabave

Usluga revizije projekta Čazma Natura

Izgradnja mrtvačnice Vrtlinska – unutarnje uređenje

Postupak jednostavne nabave

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o početku JN11 NČ

III. Troškovnik Grupa 1

III. Troškovnik Grupa 2

Odluka o odabiru

Izrada izvedbenog projekta Bio park Čazma

Odluka o odabiru

Zapisnik o otvaranju i pregledu

Odluka o početku postupka

Odluka izvedbeni projekt

Prilog II. Projektni zadatak

III. Troškovnik

Jednostavna nabava – Usluge monitoringa ptica

Odluka o početku

Poziv za podnošenje ponuda

III. Troškovnik (2)

Poziv za podnošenje ponuda

Poništenje

Odluka o početku

Odluka o odabiru i zapisnik

III. Troškovnik

Pravilnik jednostavna nabava-Vatrogasna postrojba Čazma

Jednostavna nabava u sklopu projekta Čazma Natura

Odluke o odabiru

zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda (2)

Poziv na dostavu ponuda za nabavu JNMV-3-2019-NČ

Grad Čazma pokrenuo je dana 10. listopada 2019. g. postupak jednostavne nabave za nabavu:

Nabava stručnog nadzora

Odvojena nabava

Grupa II.: Usluga stručnog nadzora – Zelena tržnica

Grupa IV.: Usluga stručnog nadzora – Arboretum

Grupa VIII.: Usluga stručnog nadzora – Sportski park uz poučnu stazu

Grupa IX.: Usluga stručnog nadzora – Uklanjanje građevine IPC Zelena tržnica

U ovom predmetu nabave Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/2016) GRAD ČAZMA, Čazma, Trg Čazmanskog kaptola 13, OIB: 81963437417, objavljuje da ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi s gospodarskim subjektom OPG “Kristina Pirak“, 26. lipnja 33, Čazma, OIB: 82874017649 (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podugovaratelja odabranom ponuditelju).

Poziv na dostavu ponuda

Prilog II. Projektni zadatak

Prilog IV. Izjava o nominiranim stručnjacima

Prilog V. – Obrazac Životopisa

Troškovnik_ Grupa II. Usluga stručnog nadzora Zelena tržnica

Troškovnik_ Grupa IV. Usluga stručnog nadzora Arboretum

Troškovnk_Grupa VIII. Usluga stručnog nadzora Sportski park uz poučnu stazu

Troškovnik _ Grupa IX. Usluga stručnog nadzora Uklanjanje građevine IPC Zelena tržnica

Tehnička dokumentacija za Grupu II

Tehnička dokumentacija za Grupu IV

Tehnička dokumentacija za Grupu VIII

Tehnička dokumentacija za Grupu IX

 
Jednostavna nabava u sklopu projekta Čazma Natura – Uspostava sustava praćenja posjetitelja
 
 
 
 
 
 

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

Izrada centralnog grijanja za dom Grabovnica

Poziv na dostavu ponuda JN 37

PRILOG I- ponudbeni list

PRILOG II -Troškovnik

PRILOG III Izjava o jamstvu

PRILOG IV – popis ugovora

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

Zamjena građevne stolarije na zgradi u Ul. Milana Novačića 5

Poziv na dostavu ponuda JN38

PRILOG I- ponudbeni list

PRILOG II – Troškovnik za dostavu ponuda

PRILOG III Izjava o jamstvu

PRILOG IV – popis ugovora

Poziv na dostavu ponuda za nabavu JN 18NČ

Grad Čazma pokrenuo je dana 22. kolovoza 2019. g. postupak jednostavne nabave za nabavu i montažu komunalne opreme i interpretacijskih ploča u okviru projekta Čazma Natura.

U ovom predmetu nabave Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/2016) GRAD ČAZMA, Čazma, Trg Čazmanskog kaptola 13, OIB: 81963437417, objavljuje da ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi s gospodarskim subjektom OPG “Kristina Pirak“, 26. lipnja 33, Čazma, OIB: 82874017649 (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podugovaratelja odabranom ponuditelju).

Poziv za podnošenje ponuda JN 18-NČ

III. Troškovnik Grupa 1 Poziv za podnošenje ponuda JN 18-NČ

III. Troškovnik Grupa 2

III. Troškovnik Grupa 3

III. Troškovnik Grupa 4

Zapisnik i odluka JN18-NČ

Poziv na dostavu ponuda Građevinska i konstruktivna sanacija – Gradina

Odluka o odabiru JN 31

Druga obavijest o produljenju roka za dostavu ponuda

Poziv na dostavu ponuda GRADINA Izmjena

Obavijest o produljenju roka za dostavu ponuda

Odluka o pocetku postupka JN 31

Poziv na dostavu ponuda GRADINA

Ponudbeni list Gradina

Troškovnik Gradina

Izjava o jamstvu

Rekonstrukcija vatrogasnog doma u Dapcima

Odluka o odabiru Dapci 19.07.2019.

Ponovljeni poziv na dostavu ponuda Rekonstrukcija vatrogasnog doma u Dapcima.

Za uvid u Poziv potrebno je na portalu ponuda odabrati mjeru 19.2 – Provedba LRS – 7.4.1. – LAG.

Poziv-na-dostavu-ponuda-DVD-Dapci

Troskovnik Prilog II.

Idejni projekt

Uputa za korisnike_portal ponuda

Poziv na dostavu ponuda Rekonstrukcija vatrogasnog doma u Dapcima.

Za uvid u Poziv potrebno je na portalu ponuda odabrati mjeru 19.2 – Provedba LRS – 7.4.1. – LAG.

Odluka o ponistenju postupka 18.06.2019

Poziv na dostavu ponuda-rekonstrukcija vatrogasni dom Dapci

Troskovnik Prilog II.

Idejni projekt

Uputa za korisnike_portal ponuda

1.Odluka o pocetku postupka

 

Postupak jednostavne nabave

Poziv na dostavu ponuda Uređenje prostorija u vlasništvu Grada Čazme

Poziv na dostavu ponuda

PRILOG I – Ponudbeni list

PRILOG III – izjava o jamstvu

Troškovnik radova (zip)

Postupak jednostavne nabave

Poziv na dostavu ponuda za izradu Glavnog projekta s troškovnikom rekonstrukcije javne rasvjete na području Grada Čazme

Poziv na dostavu ponuda JN 26

PRILOG I – Ponudbeni list

PRILOG II Troškovnik

PRILOG III – izjava o jamstvu

PRILOG IV – popis ugovora

Poziv na dostavu ponuda JN 26 PRILOG I – Ponudbeni list PRILOG II Troškovnik PRILOG III – izjava o jamstvu PRILOG IV – popis ugovora

Postupak jednostavne nabave

Grad Čazma pokrenuo je dana 10. travnja 2019. g. postupak jednostavne nabave za izgradnju javne rasvjete u Ulici hrvatskih branitelja u Čazmi.

U ovom predmetu nabave Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/2016) GRAD ČAZMA, Čazma, Trg Čazmanskog kaptola 13, OIB: 81963437417, objavljuje da ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi s gospodarskim subjektom OPG “Kristina Pirak“, 26. lipnja 33, Čazma, OIB: 82874017649 (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podugovaratelja odabranom ponuditelju).

Poziv na dostavu ponuda Javna rasvjeta Ulica hrvatskih branitelja

PRILOG I – Ponudbeni list

PRILOG II – troškovnik

PRILOG III – izjava o jamstvu

PRILOG IV – popis ugovora

Postupak jednostavne nabave

Grad Čazma pokrenuo je postupak jednostavne nabave za nabavu savjetodavne usluge vezane uz provedbu postupka javne nabave za projekt “Čazma Natura”.

U ovom predmetu nabave Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/2016) GRAD ČAZMA, Čazma, Trg Čazmanskog kaptola 13, OIB: 81963437417, objavljuje da ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi s gospodarskim subjektom OPG “Kristina Pirak“, 26. lipnja 33, Čazma, OIB: 82874017649 (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podugovaratelja odabranom ponuditelju).

Poziv za podnošenje ponuda JN 21-Izmjena

Poziv za podnošenje ponuda JN 21

Ponudbeni list

Prilog I. Troškovnik

Postupak jednostavne nabave

Grad Čazma pokrenuo je postupak jednostavne nabave za nabavu usluge ovlaštenog inženjera arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektortehničke struke, a u svrhu provedbe projekta “Čazma Natura” financiranog iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020 (Ref.br.ugovora KK.06.1.02.034)

U ovom predmetu nabave Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/2016) GRAD ČAZMA, Čazma, Trg Čazmanskog kaptola 13, OIB: 81963437417, objavljuje da ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi s gospodarskim subjektom OPG “Kristina Pirak“, 26. lipnja 33, Čazma, OIB: 82874017649 (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podugovaratelja odabranom ponuditelju).

Poziv za podnošenje ponuda JN20-NČ

Odluka o početku postupka jednostavne nabave

III. Troškovnik JN20-NČ

II. Projektni zadatak JN20-NČ

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave broj JN 20-NČ