Proračun Grada Čazme donosi Gradsko vijeće. Sredstva proračuna koriste se za financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih korisnika proračuna u visini koja je neophodna za njihovo obavljanje i izvršavanje, te prava primatelja sredstava proračuna utvrđenih zakonima i drugim propisima donesenima na temelju zakona.

PRORAČUN

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA GRADA ČAZME ZA 2019. GODINU

PRORAČUN GRADA ČAZME ZA 2019. GODINU

II. IZMJENE PRORAČUNA GRADA ČAZME ZA 2019. GODINU

I. IZMJENE PRORAČUNA GRADA ČAZME ZA 2019. GODINU

IZVJEŠĆE O ISPLATI SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA 2019.

GRAD 12-2019.obrasci financijskih izvještaja v 5.0.8.

Bilješke uz financijske izvještaje 2019.

Konsolidacija 12-2019

Bilješke uz konsolidirano izvješće 12-2019

Tablice uz obvezne Biljeske 2019. (1)

Proracun Grada Čazme za 2020. godinu

VODIČ ZA GRAĐANE 2020_

odluka o izvrsenju proracuna za 2020. godinu

II. Odluka o izmjenama i dopunama Proracuna za 2019. godinu

POLUGODIŠNJI-OBRAČUN-2019_

GODIŠNJI OBRAČUN 2018_

PRIJEDLOG – GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA ZA 2018. GODINU

Prilog uz Prijedlog Godišnjeg obračuna proračuna – GRAD ČAZMA GFI 12-2018

I. Odluka o izmjenama i dopunama proračuna Grada Čazme za 2019. godinu

I. Odluka o izmjenama i dopunama proračuna Grada Čazme za 2019. g

I. IZMJENE PRORAČUNA ZA 2019

odluka o visini paušalnoporeza

odluka o gradskim porezima I

Bilješke uz konsolidirano financijsko izvješće za razdoblje siječanj – prosinac 2018. Grad Čazma

Bilješke uz financijske izvještaje 2018

Obrasci financijskih izvjestaja 12 – 2018 v 5.0.6. (2)

PRORAČUN GRADA ČAZME ZA 2019. GODINU (zip 5 MB)
IZMJENE PRORAČUNA ZA 2018. GODINU (zip 4.83 MB)
ODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUNA (zip 1.34 MB)
VODIČ ZA GRAĐANE (zip 791 KB)
PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA ČAZME ZA 2019. GODINU

Obrazac_za_sudjelovanje_javnosti

Godišnji obračun Proračuna Grada Čazme za 2017. g.

Polugodišnji obračun Proračuna Grada Čazme za 2018. g.

I. Izmjene Proračuna Grada Čazme za 2018. g.

Upute proračunskim korisnicima

Financijsko izvješće Grada Čazme za 2017. godinu

Financijsko_izvjesce_Grada_Cazme _2017.g.

Biljeske_uz_financijska_ izvjesca_Grada_Cazme_2017

Tablice_uz_obvezne_biljeske

Proračun Grada Čazme za 2018. godinu

Proračun Grada Čazme za 2018. g.

Odluka o izvršenju Proračuna za 2018. godinu

I. odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Čazme za 2017. g.

Proračun Grada Čazme za 2017. godinu

proracun-za-2017

rashodi-opci-dio-i-projekcije

rashodi-posebni-dio

rashodi-opci-dio

prihodi

prihodi-i-projekcije-2018-i-2019

odluka-o-izvrsenju-proracuna-za-2017-godinu

ii-izmjene-proracuna-za-2016

rashodi-posebni-dio2

Proračun Grada Čazme za 2016. godinu

PRORAČUN ZA 2016 GODINU

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2016

RASHODI 2016. – OPĆI DIO

PRIHODI

ODLUKA o izvršenju Proračuna za 2016. godinu

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA GRADA ČAZME ZA 2016. GODINU

Proračun Grada Čazme za 2015. godinu

PRORAČUN ZA 2015

PRORAČUN ZA 2015- OPĆI DIO RASHODA

PRORAČUN ZA 2015. PRIHODI

Plan Proračuna za 2014

Proračun Grada Čazme također je dostupan na internet stranici www.glasila.hr, u “Službenom vjesniku” .

Proračun Grada Čazme za 2014. godinu – http://www.glasila.hr/Glasila/SV/SV6313.pdf

Izvještaj o izvršenju Proračuna za 2013

U svrhu transparentnosti rada jedinica lokalne i područne samouprave objavljujemo podatke o isplaćenim sponzorstvima i donacijama:

donacije.

Popis donacija u 2015. godini

Popis donacija za 2016

Popis donacija za 2017

Popis donacija za 2019

Tablica sklopljenih ugovora

TABLICA SKLOPLJENIH UGOVORA 2014

TABLICA SKLOPLJENIH UGOVORA 2015.

TABLICA SKLOPLJENIH UGOVORA 2016.

UGOVORI 2017.

UGOVORI 2018.

UGOVORI 2019.