U Gornjem Dragancu 89 pokraj Čazme nalaze se prirodni tereni za aktivni odmor: paintball, team building programe i slično. Kontakt: “Master putnička agencija” d.o.o., Grge Jankesa 14, Čazma. Tel: 043/771-745, mob: 098/220-520.

 

alamoalamo1