Natječaj za udruge 2020 – dokumentacija

natječaj za udruge 2020 – dokumentacija

JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Čazme u 2019. godini

Odluka o dodjeli sredstava udrugama 2018.

Odluka o dodjeli sredstava udrugama 2019

POPIS UDRUGA NA PODRUČJU GRADA ČAZME