30. kolovoza, 2019.
Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja stambene zone grada Čazme (ZIP 66MB)
 
8.7.2019. ZAKLJUČAK o utvrđivanju Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja stambene zone Grada Čazme

Scan0015

 

4.7.2019. IZVJEŠĆE o Javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja stambene zone Grada Čazme

III-3_IZVJESCE O JAVNOJ RASPRAVI_AZOP

31.5.2019. JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja stambene zone Grada Čazme,

Informacija o javnoj raspravi

30.5.2019. ODLUKA da nije potrebno provesti stratešku procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja stambene zone Grada Čazme

Odluka gradonačelnika o nepostojanju potrebe provođenja Strateške procjene utjecaja plana na okoliš

ODLUKA o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš „Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja stambene zone Grada Čazme“

ODLUKA o provođenju postupka OSPUO

Prostorni plan uređenja Grada Čazme – pročišćeni tekst
PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA ČAZME – PROČIŠĆENI TEKST (137 MB)

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu V. Izmjena i dopuna PPU Grada Čazme

IZVJESCE O JAVNOJ RASPRAVI- V.IiD PPUG Cazma

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu V. Izmjena i dopuna PPU Grada Čazme

IZVJESCE O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI- V.IiD PPUG Cazma – zastita pod

Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja stambene zone Grada Čazme

Urbanistički plan uređenja građevinskog područja stambene zone Grada Čazme

UPU građevinskog područja stambene zone Grada Čazme

 

 

Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja – stambene zone Grada Čazme možete pronaći u Službenom vjesniku Grada Čazme, broj 10/09.

http://www.glasila.hr/Glasila/SV/SV1009.pdf

 

 

Za sve ostale informacije vezano uz prostorno uređenje i planiranje u gradu Čazmi obratite se u Gradsku upravu, Upravni odjel za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju, osobno ili na broj telefona 043/771-905, odnosno Pododjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, stambene poslove i zaštitu okoliša na 043/771-194.