ADVENTSKO BOŽIĆNI PROGRAM Centra za kulturu Gradskog muzeja Čazma, u sklopu manifestacije “Božićna priča u Čazmi”

14. 12. 2013. u 18:00 sati – Vile i vilenjaci u akciji – kazališna predstava
Kazališta Virovitica – ulaz 10 kn namijenjen za kupnju vozila Ivici
Tomekoviću
16. 12. 2013. u 18:00 sati – Božićna produkcija učenika Osnovne
glazbene škole u Čazmi
19.12.2013. u 17:00 sati – BOŽIĆNA PRIREDBA OSNOVNE ŠKOLE
ČAZMA
20. 12. 2013. u 19:00 sati – VEČER MOSLAVAČKOG FOLKLORA
KUD-a GRANIČAR Čazma i njihovih gostiju
26. 12. 2013. u 19:00 sati – BOŽIĆNI KONCERT MJEŠOVITOG
PJEVAČKOG ZBORA KUD-a ČAZMA, PUHAČKOG ORKESTRA
ČAZMA i SREDNJOŠKOLKE
28. 12. 20013. u 19 sati – NOVOGODIŠNJI MJUZIKL HORKUD-a
GOLUB Bjelovar
2. 1. 2014. u 19 sati – Dramska družina Župe Štefanje: Najljepši Božić
i Društvo Naša djeca Čazma – 3 igrokaza

vilenjaci