Centar za kulturu

Gradski muzej Čazma

Organizira

Koncert renesansne glazbe

DUO & TRIO TUTTI DI FANTASIA

Ansambl La-Ut

Nela Šarić, sopran

Ema Stein, vihuela de mano

Igor Paro, renesansna lutnja, umjetničko vodstvo

Čazma, crkva sv. Marije Magdalene, 14. 7. 2014. u 20:00 sati

*****

IZLOŽBU

8 profila

19. 7. 2014. u 20:00 sati (otvaranje izložbe i predstavljanje umjetnika)

Stara zgrada Gradskoga muzeja Čazma (na Gradini)

Izložba će biti otvorena do 30. 8. 2014.

*****

IZLOŽBU

40 godina manifestacije „Zapovijed pod lipom“

i obnovljenog KUD-a „Sloga“ Miklouš

Gornji i Donji Miklouš:  13. 7. 2014. od 17:00 sati

Čazma, Trg Čazmanskog kaptola 13:  od 16. 7. do 25. 8. 2014.