U okviru programa „OD DOMINIKANACA DO FACEBOOKA“, kojime se obilježava 785. GODIŠNJICA ŠKOLSTVA U ČAZMI, a koji su u suradnji pripremili: Centar za kulturu, Gradski muzej Čazma, Grad Čazma, Osnovna škola Čazma, Srednja škola Čazma – u petak, 30.5.2014. u 20:00h, u Galeriji Aleksandar Marks u Čazmi, održava se izložba Matka Antolčića –  Izložba „XIV“.