Svrha ovog Javnog poziva je prikupljanje prijedloga programa javnih potreba u kulturi na području Grada Čazme za 2015. godinu. Javne potrebe u kulturi čine razne kulturne djelatnosti, programi, akcije i manifestacije od interesa za Grad Čazmu koji se sufinanciraju iz Proračuna Grada Čazme.

javni poziv za programe javnih potreba u kulturi 2014

zahtjev – za fizičke osobe 2014

zahtjev za programe javnih potreba u kulturi – za udruge 2014

zahtjev za programe javnih potreba u kulturi – za ustanove 2014