Centar za kulturu Čazma poziva sve zainteresirane u kino dvoranu u Čazmi na pokazni sat suvremenog plesa.

Početak radionica u subotu, 26.10.2013.

 – 14:00 sati za djecu vrtićke dobi i učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole

 – 15:00 sati za učenike od 5. do 8. razreda

Voditeljica: Mirna Geršak

Sadržaj sata: prikaz rada, upis i dogovor s polaznicima i roditeljima oko termina radionica.

suvremeni ples