Centar za kulturu Čazma tijekom svibnja i lipnja organizira niz programa pod nazivom “Od dominikanaca do facebooka”, kojima se obilježava 785. godišnjica školstva u Čazmi.

PROGRAM

thumb_muzej_cazma