Udruga vinogradara i vinara „Čazma“ organizira 4. međunarodnu izložbu vina

„ČAZMANSKI VINOKAP“

Održat će se 21. ožujka 2015. godine (subota), u motelu „Ana“ u Čazmi, s otvorenjem u 15,00 sati.

Molimo da uzorke za ocjenjivanje i izložbu dostavite u Čazmu, u motel „Ana“, 1. ožujka (nedjelja), u vrijeme od 10,00 do 20,00 sati.

Po uzorku je za bijela vina potrebno dostaviti 4 boce zapremine 1 ili 0,75 l, za crvena vina 3 boce zapremine 1 ili 0,75 l i za predikatna, specijalna i voćna vina 2 boce od 0,2 do 0,75 l.

Rakije i likeri se također ocjenjuju i za njih je potrebno dostaviti 2 boce od po 0,5 l.

Uz uzorke je potrebno ispuniti prijavni list koji se nalazi u prilogu i na adresi

www.vinari-cazma.hr.

Kotizacija je 50,00 kn po uzorku, uz moguću uplatu i virmanom na račun Udruge, broj IBAN:

HR5223900011100278762, poziv na broj: OIB uplatitelja, svrha doznake: kotizacija za izložbu, primatelj: UVV Čazma (kopiju virmana molimo predati s uzorkom).

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na dolje adresama www.vinari-cazma.hr i tzc@email.t-com.hr.

prijavni list_2015

vinokap1