Na temelju članka 33. Statuta Grada Čazme («Službeni vjesnik» br.20/09 i 17/13), i članka 56. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Čazme («Službeni vjesnik» br.20/09 i 17/13)

 

S A Z  I V A M

            10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čazme koja će se održati dana 11.2.2015. godine (srijeda), s početkom u  9 sati u Gradskoj vijećnici u Čazmi, Ulica kralja Tomislava 1a.

                    Prije utvrđivanja dnevnog reda raspravit će se i dati na usvajanje zapisnik o radu s 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Čazme.

 

D N E V N I   R E D:

1.  Aktualni sat (informacije, upiti i prijedlozi),

2.  Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Čazme,

Izvjestiteljica: Jadranka Paranos; pročelnica Stručne službe – tajništva,

3.  Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o dimnjačarskoj službi na području Grada Čazme,

Izvjestitelj: Tomislav Pirak, komunalni redar.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Vinko Ravlić , v.r.