Na temelju članka 33. Statuta Grada Čazme («Službeni vjesnik» br.13/21) i članka 61. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Čazme («Službeni vjesnik» br.13/21)

S A Z I V A M

            11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čazmekoja će se održati u srijedu, 04.01.2023. godine, u 10 sati, u Multifunkcionalnom centru u Čazmi, Trg Čazmanskog kaptola 16.

            Prije utvrđivanja dnevnog reda, raspravit će se i dati na usvajanje zapisnik o radu s 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Čazme.  

D N E V N I    R E D

  1. razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodne nepogode nastale u rujnu 2022. godine,

izvjestitelj: Mario Ivanović, pročelnik Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju;

2. razmatranje prijedloga i donošenje Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika Grada Čazme,

izvjestiteljica: Elvira Babić Marković; službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti, obrazovanje i odnose s javnošću.

                                                                          PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

                                                                     Branko Novković, mag.med.techn., v.r.