U srijedu, 30. siječnja, održana je 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Čazme na kojoj je razmatran sljedeći

D N E V N I  R E D:

1. Aktualni sat (informacije, upiti i prijedlozi),

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o komunalnoj naknadi,
Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac, pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o komunalnom doprinosu,
Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac, pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području Grada Čazme,
Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac, pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na:
a) Opće uvjete isporuke komunalne usluge javnih tržnica na malo
b) Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika
c) Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova
Izvjestiteljica: Jadranka Paranos, pročelnica Stručne službe – Tajništva,

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici,
Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti,

7. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava proračuna za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čazme za 2019.g.,
Izvjestiteljica: Jadranka Paranos, pročelnica Stručne službe – Tajništva,

8. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o osnivanju Poduzetničke zone „Jug – Široke livade“,
Izvjestiteljica: Jadranka Paranos, pročelnica Stručne službe – Tajništva.

Sjednici je prisustvovalo 13 od 15 vijećnika. Sve su odluke prihvaćene ili jednoglasno ili većinom glasova vijećnika.

Odluke i zapisnici sa sjednica Gradskog vijeća Grada Čazme objavljuju se na službenoj internetskoj stranici Grada Čazme.