KLASA: 021-05/23-01/01, URBROJ: 2103-01-05/04-23-10

Čazma, 15. rujna 2023.

Na temelju članka 61., stavak 1. i članka 62., stavak 4. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Čazme («Službeni vjesnik» br. 13/21)

S A Z I V A M

16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čazme koja će se održati u četvrtak, 21. rujna 2023. godine u 9 sati, u Multifunkcionalnom centru u Čazmi, Trg Čazmanskog kaptola 16.

            Prije utvrđivanja dnevnog reda, raspravit će se i dati na usvajanje zapisnik o radu s 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Čazme.  

D N E V N I    R E D

  1. Aktualni sat (informacije, upiti i prijedlozi)
  2. Donošenje Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad Čazmu – (usklada 03), izvjestiteljica: Elvira Babić Marković; pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti, obrazovanje i odnose s javnošću
  3. Donošenje Odluke o usvajanju Plana zaštite od požara za Grad Čazmu  (Revizija 2/2023), izvjestiteljica: Elvira Babić Marković; pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti, obrazovanje i odnose s javnošću
  4. Donošenje Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Čazme, izvjestiteljica: Elvira Babić Marković; pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti, obrazovanje i odnose s javnošću
  5. Donošenje Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova  Savjeta mladih Grada Čazme, izvjestiteljica: Elvira Babić Marković; pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti, obrazovanje i odnose s javnošću
  6. Donošenje Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Čazme, izvjestitelj: Mario Ivanović, pročelnik Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju
  7. Usvajanje Izvještaja polugodišnjeg obračuna proračuna grada Čazme za 2023. godinu, izvjestitelj: Mario Ivanović, pročelnik Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju
  8. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijih  ponuda na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Čazme od 17.01.2022., izvjestitelj: Mario Ivanović, pročelnik Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju.                   

                                                                        PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA                                                                      Branko Novković, mag.med.techn., v.r.