Održana je još jedna, radna, 17. sjednica Gradskog vijeća Grada Čazme.
Trinaestero prisutnih vijećnika jednoglasno je usvojilo sljedeće odluke:
I. izmjene i dopune Proračuna Grada Čazme za 2016.godinu,
I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čazme za 2016.g.,
I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture grada Čazme za 2016.g.,
I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2016.g.,
Odluku o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi za 2016.g. i
Odluku o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Čazme u 2016.g..
O svim je točkama izvijestila pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju Grada Čazme, Andrea Prugovečki Klepac.
Tijekom aktualnog sata, vijećnici su postavljali pitanja na koja je većinom odgovarao gradonačelnik, Dinko Pirak.
Kroz sljedećih nekoliko dana, odluke i zapisnik bit će dostupni na službenim mrežnim stranicama Grada Čazme.