18 lokalnih političara iz cijele Hrvatske formalno je imenovano u Europski odbor regija (OR) – političku skupštinu lokalnih i regionalnih tijela vlasti EU-a. To će izaslanstvo – koje je predložila hrvatska vlada, a danas formalno odobrilo Europsko vijeće sljedećih pet godina u Odboru predstavljati interese hrvatskih gradova i regija.
 

Hrvatsko izaslanstvo – koje čini devet punopravnih članova i devet zamjenika – bit će sastavni dio nove OR-ove skupštine od 350 lokalnih i regionalnih političara koja sljedeći mjesec započinje novi petogodišnji mandat. Hrvatske članove imenuje hrvatska vlada i oni odražavaju rodne i geografske odnose u Hrvatskoj.

 

Oni će se pridružiti regionalnim i lokalnim nacionalnim izaslanstvima iz svih država članica EU-a kad započne novi mandat OR-a. OR je uspostavljen 1994. godine, nakon potpisivanja Ugovora iz Maastrichta, kako bi se europskim lokalnim i regionalnim vladama omogućilo da u Europskoj uniji izraze svoje mišljenje. Svaki od 350 članova OR-a mora biti političar izabran u svom matičnom gradu i regiji. Lokalni i regionalni političari okupljaju se u Bruxellesu do šest puta godišnje kako bi raspravili političke prioritete i usvojili mišljenja o zakonodavstvu EU-a.

 

Hrvatsko izaslanstvo sastat će se prvi puta 11. veljače u Bruxellesu tijekom prvog plenarnog zasjedanja novog OR-ovog mandata gdje će svi članovi izabrati predsjednika i prvog potpredsjednika Skupštine.

 

PUNOPRAVNI ČLANOVI  
IME LOKALNO/REGIONALNO TIJELO: POLOŽAJ  

Snježana BUŽINEC

Općina Jakovlje

načelnica

PES

Nikola DOBROSLAVIĆ

Dubrovačko-neretvanska županija

župan

EPP

Valter FLEGO

Istarska županija

župan

ALDE

Bruno HRANIĆ

Općina Vidovec

načelnik

EPP

Danijel MARUŠIĆ

Brodsko-posavska županija

župan

EPP

Vojko OBERSNEL

Grad Rijeka

gradonačelnik

PES

Jelena PAVIČIĆ VUKIČEVIĆ

Grad Zagreb

vijećnica

PES

Predrag ŠTROMAR

Varaždinska županija

župan

ALDE

Željko TURK

Grad Zaprešić

gradonačelnik

EPP

 

ZAMJENSKI ČLANOVI  
IME LOKALNO/REGIONALNO TIJELO: POLOŽAJ  

Martin BARIČEVIĆ

Općina Jasenice

načelnik

EPP

Viviana BENUSSI

Istarska županija

zamjenica župana

ALDE

Tulio DEMETLIKA

Grad Labin

gradonačelnik

ALDE

Jasna PETEK

Krapinsko-zagorska županija

zamjenica župana

PES

Dinko PIRAK

Grad Čazma

gradonačelnik

EPP

Slavko PRIŠĆAN

Općina Rovišće

načelnik

EPP

Josipa RIMAC

Grad Knin

gradonačelnica

EPP

Alojz TOMAŠEVIĆ

Požeško-slavonska županija

župan

EPP

Ivan VUČIĆ

Karlovačka županija

župan

EPP

 

ALDE: Alliance for Liberals and Democrats for Europe

EPP: European People’s Party

PES: Party of European Socialists

 

Dodatne informacije

 

·       Hrvatsko izaslanstvo pri Odboru regija

·       110. plenarno zasjedanje OR-a, 11.-12. veljače 2015 (#CoRplenary): dnevni red i dokumenti

 

 

 

Odbor regija

 

Odbor regija skupština je predstavnika regionalnih i lokalnih vlasti iz svih 28 država članica Europske unije. Zadaća mu je uključiti regionalne i lokalne vlasti, kao i zajednice koje one predstavljaju, u postupak donošenja odluka EU-a te ih izvještavati o politikama EU-a. Europska komisija, Europski parlament i Vijeće obvezni su savjetovati se s Odborom o onim područjima politika koja utječu na regije i gradove. Odbor regija može se žaliti Sudu Europske unije ako su mu prava prekršena ili ako smatra da neki zakon EU-a krši načelo supsidijarnosti ili ne poštuje regionalne ili lokalne ovlasti.