Nakon što je Vijeće roditelja OŠ Čazma na svojoj sjednici održanoj krajem prošle godine donijelo odluku o pokretanju peticije u kojoj se traži potpora roditelja čija djeca idu u OŠ Čazma, ali i građana grada Čazme, da osnivačka prava nad OŠ Čazma preuzme Grad Čazma od Županije bjelovarsko-bilogorske, peticija s prikupljenim potpisima predana je gradonačelniku Grada Čazme, Dinku Piraku:

„Grad želi voditi brigu o svojoj školi, kao što je to slučaj s mnogim drugim gradovima u Hrvatskoj. Svojim potpisima, kojih je više od 1000, 20% radno sposobnog stanovništva grada Čazme pokazalo je da podržava tu odluku. Zato ćemo njihovo traženje u formi ove peticije dostaviti predsjedniku Vlade RH, ministrici obrazovanja te Bjelovarsko-bilogorskom županu i Županijskoj skupštini, da donesu odluku o prebacivanju osnivačkih prava nad Osnovnom školom na Grad Čazmu“.

Mnogi sumnjaju da je Grad financijski sposoban nakon eventualnog preuzimanja osnivačkih prava voditi brigu u Osnovnoj školi Čazma, što je gradonačelnik Pirak još jednom kategorički opovrgnuo: „Novac za plaće, prijevoz učenika pa i investicijsko održavanje, održavanje školskih objekata pa čak i dogradnju, izdvaja država, ali i sam Grad Čazma, svojim proračunom, također je sposoban financirati Osnovnu školu Čazma“.