S A Z  I V A M

            3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čazme koja će se održati dana 27.09.2017. godine (srijeda), s početkom u 9 sati u Gradskoj vijećnici u Čazmi, Ulica K.Tomislava 1a.

            Prije utvrđivanja dnevnog reda, raspravit će se i dati na usvajanje zapisnik o radu s 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Čazme.

 

D N E V N I   R E D:

  1. Aktualni sat (informacije ,upiti i prijedlozi),

– Prezentacija o rezultatima istraživanja srednjovjekovne utvrde u Čazmi-castrum episcopi 1957/58 i 2008.-2014.g.

Izvjestiteljica: Jadranka Kruljac Sever, ravnateljica Centra za kulturu,

  1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o ponovnom podnošenju zahtjeva za prijenos Osnivačkih prava nad Osnovnom školom Čazma,

Izvjestitelj: Dinko Pirak, gradonačelnik Grada Čazme.

  1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Čazme za 2016.g.

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac, pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju.

  1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Polugodišnjeg obračuna Proračuna Grada Čazme za 2017.g.

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac, pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju.

  1. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2017.g.

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac, pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju.

  1. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2017.g.

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac, pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju

  1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o subvencijama u poljoprivredi na području Grada Čazme,

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac, pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju.

  1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o potvrdi Financijskog izvješća i Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Grada Čazme za 2016.godinu,

Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor.

  1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Čazme za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čazme za 2017.g.

Izvjestiteljica: Jadranka Paranos, pročelnica stručne službe – Tajništva,

  1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o uspostavljanju suradnje i prijateljstva između Grada Čazme i pokrajine Legionowo u Republici Poljskoj,

Izvjestitelj: Dinko Pirak, gradonačelnik.

 

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

                Nedeljka Baćani, v.r.