Klasa:021-05/17-01/1

Ur.broj:2110-01-03/17-6

Čazma,08.12.2017.

            Na temelju članka 33. Statuta Grada Čazme («Službeni vjesnik» br.20/09 i 17/13), i članka 56. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Čazme («Službeni vjesnik» br.20/09 i 17/13)

S A Z  I V A M

            4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čazme koja će se održati dana 14.12.2017. godine (četvrtak), s početkom u 9 sati u Gradskoj vijećnici u Čazmi, Ulica k. Tomislava 1a.

Prije utvrđivanja dnevnog reda raspravit će se i dati na usvajanje zapisnik o radu s 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Čazme.

 

D N E V N I   R E D:

 1. Aktualni sat (informacije, upiti i prijedlozi),
 2. Razmatranje prijedloga i usvajanje I. Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Grada Čazme za 2017.godinu,

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac ;pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje
 2. a) I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čazme za 2017.godinu,
 3. b) izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čazme za 2017.godinu,
 4. c) I. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u 2017.g.

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac; pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje
 2. a) Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Čazme
 3. b) izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Čazme za 2017.godinu,
 4. c) izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Čazme za 2017.godinu,

Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković ;pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor,

 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Grada Čazme za 2017.g.

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac; pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
 2. a) Proračuna Grada Čazme za 2018. godinu,
 3. b) Odluke o izvršenju Proračuna Grada Čazme za 2018. godinu,

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje
 2. a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čazme za 2018.godinu,
 3. b) Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čazme za 2018.godinu,
 4. c) Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta za 2018.godinu,
 5. d) Programa utroška sredstava šumskog doprinosa Grada Čazme za 2018.godinu,
 6. e) Program utroška sredstava naknade za zadržanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018.g.

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac ;pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
 2. a) Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Čazme za 2018.godinu,
 3. b) Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Čazme u 2018.g.
 4. c) Programa javnih potreba u športu Grada Čazme za 2018.godinu,
 5. d) Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, stanice Bjelovar za 2018.g.

Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor,

9. Razmatranje prijedloga i usvajanje Plana razvojnih programa Grada Čazme za razdoblje 2018.g.-2020.g.

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac; pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

10 . Razmatranje prijedloga i prihvaćanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Čazme za 2016.g.

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac; pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

11 . Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o pripajanju trgovačkog društva „Knjigovodstvo Čazma“ d.o.o. Čazma trgovačkom društvu „Razvojna agencija Čazma“ d.o.o. Čazma,

Izvjestiteljica: Jadranka Paranos, pročelnica stručne službe – tajništva,

12 . Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju mrtvozornika na području Grada Čazme

Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković ;pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor,

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Čazme

Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković ;pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor,

14 . Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju analize stanja za 2017.g. i godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite za 2018.g. za područje  Grada Čazme

Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković ;pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor,

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju rada Savjeta mladih Grada Čazme za 2018.g.

Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković ;pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor,

16 . Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o objavljivanju Javnog poziva za isticanje kandidature za izbor članova savjeta mladih Grada Čazme i njihovih zamjenika

Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković ;pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor,

 

 PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Nedeljka Baćani, v. r.