Na temelju članka 33. Statuta Grada Čazme («Službeni vjesnik» br.20/09, 17/13 i 7/18), i članka 56. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Čazme («Službeni vjesnik» br. 20/09 i 17/13)

S A Z  I V A M

 

  1. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čazme koja će se održati dana 29.03.2018. godine (četvrtak), s početkom u 9 sati u Gradskoj vijećnici u Čazmi, Ulica k. Tomislava 1a.

Prije utvrđivanja dnevnog reda raspravit će se i dati na usvajanje zapisnik o radu s 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Čazme.

 

D N E V N I   R E D:

 

  1. Aktualni sat (informacije, upiti i prijedlozi),
  2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća,

Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor i predstavnik izvođača tvrtke DLS d.o.o. Rijeka

  1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čazme za 2017.g.

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac, pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

  1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čazme za 2017.g.

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac, pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

  1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u 2017.g.

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac, pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

  1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2017.g.

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac, pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

  1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada Grada Čazme,

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac; pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

  1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave broj JN 9,

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac; pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

 

Važna napomena:

Materijale dostavljamo, sukladno članku 57. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Čazme.

Uz materijale dostavljamo Izvješće o radu savjeta mladih Grada Čazme sukladno članku 21. Odluke o osnivanju savjeta mladih Grada Čazme.

Molimo sve pozvane da se sjednici odazovu u zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost opravdaju na telefon broj: 771-193 Stručna služba-tajništvo.

 

 

 

                                                                   PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

                                                                                    Nedeljka Baćani, v.r.