U četvrtak, 26. travnja održana je 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Čazme, sa samo jednom točkom dnevnog reda. Vijećnici su, nakon što je prijedlog prezentirao predstavnik izrađivača, tvrtke “Ekoinvest” i razmatranja, usvojili prijedlog Plana gospodarenja otpadom Grada Čazme za razdoblje od 2017.g. do 2022.g. Cilj ovog plana ima devet točaka: smanjiti ukupne količine proizvedenog komunalnog otpada, odvojeno prikupiti do 70% mase proizvedenog komunalnog otpada, kompostiranjem spriječiti nastajanje bio-otpada kao sastavnog dijela komunalnog otpada, smanjiti odložene količine miješanog komunalnog otpada, odnosno odlagati samo ostatni opad na odlagalištu, odvojeno prikupiti 75 % mase građevnog otpada, uspostaviti sustav gospodarenjem građevnim otpadom koji sadrži azbest, sanirati odlagalište komunalnog otpada Bukovina, uz povećanje kapaciteta odlaganja za 7 000 m3 novog otpada, uspostaviti izobrazno informativne aktivnosti i uspostaviti nadzor nad gospodarenjem otpadom.

Praćenjem analize stanja prikupljenog komunalnog otpada, vidi se da je prema zadnjim podacima za 2016. godinu na području grada Čazme prikupljeno 2198 t miješanog komunalnog otpada, dok je podatak za 2011. godinu 3400 t, što pokazuje trend pada prikupljenog miješanog komunalnog otpada kroz godine.

Jedan od ciljeva Plana gospodarenja otpadom Grada Čazme je da se do 2022. godine odvojeno skupi 70% otpada, a da miješanog komunalnog otpada iz kojeg se ne može više izvaditi uporabna komponenta bude 30 %. Da bi se dostigao ovaj cilj, najavljena je nabava dodatnih kanti za razvrstavanje otpada i nabavka kompostera za sva kućanstva s područja grada Čazme. Vijećnici su većinom glasova podržali ovaj plan, odnosno 10 od 12 prisutnih vijećnika glasovalo je za, dok su dva vijećnika s Nezavisne liste Damir Bajs bili suzdržani.