Na temelju članka 33. Statuta Grada Čazme («Službeni vjesnik» br.20/09,17/13 i 7/18), i članka 56. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Čazme («Službeni vjesnik» br.20/09 i 17/13)

S A Z I V A M

  1. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čazme koja će se održati dana 26.4.2018. godine (četvrtak), s početkom u 9 sati, u Gradskoj vijećnici u Čazmi, Ulica k. Tomislava 1a.

Prije utvrđivanja dnevnog reda, raspravit će se i dati na usvajanje zapisnik o radu sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Čazme.

D N E V N I   R E D:

 Razmatranje prijedloga i usvajanje Plana gospodarenja otpadom Grada Čazme za razdoblje od 2017.g. do 2022.g.

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac; pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju;

  • Plan će predstaviti i obrazložiti predstavnik izrađivača tvrtke EKOINVEST Zagreb.

 

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

                                                                                               Nedeljka Baćani, v.r.