Tjedan cjeloživotnog učenja je nacionalna obrazovna kampanja koja na jednostavan način, na temelju izravnih obraćanja građanima, potiče ostvarenje ideje o promoviranju učenja i obrazovanja.

Gradska knjižnica Slavka Kolara Čazma, svake godine uključuje su u ovu nacionalnu obrazovnu kampanju, te svojim programom nastoji  poticati građane na cjeloživotno učenje.

U središtu pozornosti ovogodišnjeg, 7. tjedna cjeloživotnog učenja bit će građani, sudionici cjeloživotnog učenja. U godini koja je proglašena Europskom godinom građana, odnosno u godini u kojoj će državljani Republike Hrvatske postati i državljani Europske unije, potrebno je dodatno istaknuti povezanost aktivnog građanstva i cjeloživotnog učenja. S jedne strane, tema ovogodišnjeg Tjedna bit će učenje građanskih kompetencija tokom cijelog života, pri čemu će posebna pozornost biti posvećena mogućnosti stjecanja ovih kompetencija van redovnog obrazovanja. No, Tjedan je obrazovna kampanja koja se ne obraća samo potencijalnim polaznicima već i onima čija je zadaća omogućiti da svi građani na kvalitetan način sudjeluju u procesu cjeloživotnog učenja, a posebice obrazovnim ustanovama. Stoga će se aktivnosti Tjedna baviti i pravima građana kao sudionika cjeloživotnog učenja, odnosno obavezi svih ključnih dionika, u prvom redu provoditelja obrazovanja, da omoguće građanima da to pravo u potpunosti i na odgovarajući način i ostvare.

U Tjednu cjeloživotnog učenja, od 30. rujna do 06. listopada 2013,  Gradska Knjižnica organizira Info pult – cjeloživotno učenje u knjižnici; mogućnosti cjeloživotnog učenja u knjižnici, predstavljajući građu, knjižnu i neknjižnu, zbirke, tehničku podršku i prostor.

Više: http://www.cjelozivotno-ucenje.hr

cjeloživotno učenje