Ovih je dana asfaltirano autobusno stajalište u Dragancu te plato ispred društvenog i vatrogasnog doma u Donjem Mikloušu. U ponedjeljak, 8. svibnja, asfaltirana je površina ispred društvenog doma u Dapcima, a slijedi asfaltiranje Buturiš Brda i odvojka u Palančanima.

Također, za asfaltiranje se priprema cesta i plato ispred doma u Komuševcu.

Radove financira Grad Čazma.