U utorak, 4. svibnja održana je radionica za izradu brand strategije Moslavine.

Dio je to projekta „Turizmom razvijamo područje“ koji provodi 6 partnerskih kontinentalnih LAGOVA, a LAG Moslavina je glavni partner.

Želja je stvoriti regionalnu turističku ponudu koja će objedinjavati sve što ima predznak „moslavački“ u jedinstvenu i prepoznatljivu turističku destinaciju.