Na ovogodišnjem, 6. eko sajmu u Čazmi gosti Grada Čazme bili su predstavnici Županije Legionowski iz Poljske i slovenske Općine Radlje ob Dravi, s kojima je Grad Čazma potpisao Povelje o prijateljstvu.

U subotu, 21. rujna najavili su budući zajednički projekt. Grad Čazma, Županija Legionowski i Općina Radlje ob Dravi kandidirat će europski projekt u sklopu programa Europa za građane.

Projekt su predstavili Robert Wrobel, župan Županije Legionowski, i gradonačelnik Grada Čazme, Dinko Pirak.

– Prijašnjih dana s nama je bio i načelnik Radlja ob Dravi iz Slovenije, gdje smo razgovarali o suradnji koju upravo pokrećemo. Znate da smo potpisali prijateljstvo sa županijom Legionowski, prijatelji smo i s Općinom Radlje ob Dravi i Gradom Hevizom iz Mađarske. Upravo ova četiri grada dogovorili smo da idemo u konkretan projekt koji ima za cilj zbližavati naše građane. Cilj nam je da se ljudi sa svojim programima i običajima predstavljaju jedni drugima i na koncu da sve rezultira još jačim programima, ne samo unutar projekta “Europa za građane”. Dakle, naše udruge i naši stanovnici će posjećivati ova četiri grada i na taj način predstavljati naš grad. Isto tako, naši prijatelji će se predstavljati nama – rekao je gradonačelnik Grada Čazme, Dinko Pirak, predstavljajući ovaj projekt.

Program Europa za građane je program Europske unije koji potiče suradnju europskih zemalja u područjima vezanima za zajedničku europsku povijest i aktivno europsko građanstvo.

Svrha Programa jest potaknuti građane/ke Europe na promišljanje zajedničkih vrijednosti poput mira, slobode, ravnopravnosti, pravednosti, solidarnosti i prakticiranje demokratske političke kulture kroz građansku participaciju, volontiranje, međukulturalni dijalog, međusektorsku suradnju, zaštitu manjina, itd. Cilj je uključivanje građana u procese donošenja odluka i oblikovanja politika na EU razini, s ciljem osnaživanja europskog identiteta i pripadnosti Europskoj uniji.

Županija Legionowski ovom je prigodom prezentirala svoj kraj, kratkim video uratkom.

Nakon najave zajedničke kandidature, gosti iz Poljske sudjelovali su na svečanom otvorenju 6. eko sajma u Čazmi.