Projektni prijedlog Grada Čazme – Čazma Natura, službeno je potvrđeno, uspješno je prošao 1. fazu provjere te se upućuje u 2. fazu postupka dodjele bespovratnih sredstava (provjera prihvatljivosti projekta i aktivnosti te ocjena kvalitete). Indikativno trajanje cjelokupnog postupka je 120 kalendarskih dana, računajući od prvog sljedećeg dana isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga.

Projekt Čazma Natura osmišljen je od strane Grada Čazme te je pripremljen za natječaj Promicanje održivog razvoja prirodne baštine. Projekt će se provoditi u partnerstvu s Javnom ustanovom za zaštitu prirode Bjelovarsko bilogorske županije, Turističkom zajednicom Grada Čazme, udrugama civilnog društva te Osnovnom školom Čazma, koji će zajedno doprinijeti ostvarivanju ciljeva projekta.
Projekt Čazma Natura (KK.06.1.2.02.0034) uspješno je prošao administrativnu provjeru te je upućen na daljnje vrednovanje.
Projekt obuhvaća zaštitu i revitalizaciju zaštićenih dijelova prirode, Regionalni park Moslavačka gora te područje Nature 2000.

Projektom će se urediti:
1) Multifunkcionalni interpretacijski centar za posjetitelje kao polazišna točka za posjetitelje Grada Čazme
2) Informacijsko prodajni centar Zelena tržnica kao nastavak Multifunkcionalnog centra te nastavak prirodne i biološke raznolikosti
3) Interpretacijsko rekreacijski centar Bio park Čazma gdje će se revitalizirati opasna jama u središtu Grada te urediti prirodno kupalište s odgovarajućim popratnim sportskim sadržajima te poučnom stazom o biljnom i životinjskom svijetu Moslavačkog kraja.
4) Park Arboretum – uređenje područja oko škole koji će djeci omogućiti učenje u prirodi, ali i povećati njihovu sigurnost u školskom dvorištu
5) Istraživački i volonterski centar Osnovna škola uključuje uređenje dviju učionica koji će služiti razvoju istraživačkih projekata Osnovne škole
6) Poučno tematska pješačka staza Dolina Česme prati područje Nature 2000 u dužini od 12,5 km koje je bogato biljnim i životinjskim vrstama. Uređenje nasipa doprinosi boljoj zaštiti od poplava i povećava sigurnost ljudi.
7) Medjame – arheološki lokalitet, stanište močvara i ptica uz kanal rijeke Česme.
8) Interpretacijski lokalitet Vustje – uređenje područja športsko ribolovnog društva koji će biti namijenjen za rekreaciju svim posjetiteljima.
9) Regionalni park Moslavačka gora – prezentacija geo lokaliteta Pleterac te nastanka Moslavačke gore.
10) Sportski park u z poučno tematsku stazu
11) Komunalna infrastruktura (parking za bicikle, autobusna stanica)

Projekt će promijeniti vizuru Grada Čazme te doprinijeti ostvarenju cilja – razvoj Grada zelenog turizma koji će utjecati na razvoj kontinentalnog turizma i povećanje broja posjetitelja na turistički nerazvijenim područjima.