Gradu Čazmi dostavljen je prijedlog nacrta cjelokupnog projekta Čazma Natura po cjelinama. Iako su još uvijek podložne promjenama, u sljedećih nekoliko tjedana predstavit ćemo ih javnosti. Jedna od njih je – „Uređenje informacijsko – prodajnog centra „Zelena tržnica““. Riječ je o rekonstrukciji područja na prostoru sadašnje zgrade u Ulici kralja Tomislava 3. Na temelju procjene građevinskih stručnjaka, navedeni objekt nije isplativ za uređenje. Stoga je u međuvremenu kupljena druga zgrada, u Ul. Milana Novačića, te bi se trenutačni korisnici trebali premjestiti u prikladniji prostor, a područje će dobiti novi sadržaj. Sve cjeline projekta Čazma Natura tematski su povezane pa je tako i uređenje tog prostora inspirirano prirodom i biološkom raznolikošću. Ono uključuje dodatno parkiralište, koje će biti u službi novog planiranog, interpretacijskog centra, prostor za privremene štandove za vrijeme praznika ili posebnih priredbi, manji trg i zeleni park, zelenu tržnicu, igralište za djecu, informacijski i prodajni paviljon, uz motiv vode i hortikulturno uređenje. Dizajn proizlazi iz postojećih prostornih obilježja. Izgled zgrade i vanjskog uređenja inspiriran je elementima iz prirode, dizajniranima na način da interpretiraju značajke zaštićenog krajolika, biljnog i životinjskog svijeta prostora grada Čazme. To je otvoreni zeleni prostor s paviljonom, potrebnim parkiralištima i pješačkom vezom. Paviljon je osmišljen za trajne trgovačke aktivnosti. Otvoreni prostor je namijenjen za povremene trgovačke aktivnosti, dječje igralište, informiranje i obrazovanje, kao i veza između postojećih programa. Za pristup i parkiralište se koristi postojeća prometna infrastruktura i pružaju nova parkirna mjesta uz pješačku zonu. Paviljon je u obliku staništa dabra i postavljen na površini vode. Zelena tržnica napravljena je od različitih vrsta šumskog drveća i služi povremenoj prodaji. Park i dječje igralište su osmišljeni kao prirodni ambijent šume, s „gnijezdima“ ptica. Hortikulturno uređenje dopunjuje cijelu priču, a autohtone biljke iz prirode stvorit će poseban ugođaj u gradu.