NP „Risnjak“ proslavio je 60. obljetnicu postojanja. Budući da je jedan od inicijatora proglašenja toga područja nacionalnim parkom bio botaničar, dr. Ivo Horvat, rođeni Čazmanac, Centar za kulturu i Gradski muzej Čazma ustupili su izložbu o poznatom znanstveniku.

Od 1997. područje Parka prostire se na površini od 6350 ha. Uz središnji dio masiva Risnjaka obuhvaća i planinski masiv Snježnika te hidrogeomorfološki spomenik prirode – izvor rijeke Kupe zajedno s njezinim gornjim tokom. Time je ostvarena želja prof. dr. Ive Horvata za potrebom zaštite i valorizacije tih prostora.

U sklopu svečanosti obilježavanja visoke obljetnice, o Ivi Horvatu govorila je ravnateljica Centra za kulturu i autorica izložbe, Jadranka Kruljac – Sever.

Prof. dr. Ivo Horvat, poznati hrvatski botaničar svjetskog ugleda, vrstan znanstvenik, rodio se 7. listopada 1897. u Čazmi. Glavno područje znanstvenog zanimanja Ive Horvata bila su fitocenološka istraživanja. Isprva je proučavao vegetaciju u Hrvatskoj, a poslije je istraživanja proširio i na druge dijelove Europe, posebice njezin jugoistočni dio. Među prvim radovima objavio je ‘Vegetacijske studije o hrvatskim planinama“ (1930., 1931.), s kojima je htio upozoriti znanstveni svijet na osobitost biljnih zajednica ilirskog vegetacijskog pojasa. U istraživanjima šumske, livadne i cretne vegetacije obišao je i mnoga mjesta u Hrvatskom zagorju (Cesargradsku goru, Kalnik, Ivančicu, Kuna-goru, Strahinščicu, Dubravicu, Očuru i dr.), a poznata je i njegova rasprava o hrvatskoj perunici, „Iris croatica – nova vrsta perunike u Hrvatskoj“, koja je najvećim dijelom raširena upravo na zagorskim gorama, a ima je i na Medvednici, u Samoborskom gorju i Ogulinskom zagorju. Horvat je otkrio i opisao dvije nove vrste perunika iz Makedonije. Jednu je iz poštovanja prema majci nazvao Iris reginae. Istaknuto mjesto među njegovim znanstvenim radovima zauzima djelo ‘Vegetacija planina zapadne Hrvatske’ za koje mu je dodijeljena nagrada ‘Ruđer Bošković’ 1963. To je djelo važno i zato što je poslužilo kao znanstveni temelj za proglašenje Risnjaka nacionalnim parkom 1953., a za što se je profesor Horvat posebno zalagao. I to je jedan od razloga što nagrada, koju dodjeljuje Ministarstvo kulture za posebne zasluge na polju zaštite prirode nosi naziv ‘Nagrada Ivo Horvat’.

Svečanom obilježavanju prisustvovali su predstavnici Grada Čazme, Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima BBŽ i Osnovne škole Čazma koji su tom prigodom posjetili zaštićeni spomenik prirode, spilju Lokvarku, otkrivenu 1911. godine. Jedna je od najvećih spilja Hrvatske uređene za posjet turista.

predavanje  izložba1