Javna vatrogasna postrojba grada Čazme je iz Fonda solidarnosti EU ostvarila sredstva u iznosu od 393.896,25 kn za nabavku nove opreme za provedbu vatrogasne djelatnosti koja je istrošena i uništena prilikom intervencija u Sisku nakon potresa 29.12.2020..

Dana 29.12.2020. godine područje Banovine pogodio je snažan potres koji je prouzročio velike štete na širem području gradova Siska i Petrinje. Sukladno zapovijedi nadležnih zapovjednika, Javna vatrogasna postrojba grada Čazme je odmah krenula na dislokaciju u grad Sisak.

– U tom periodu odradili smo više od 100 intervencija uklanjanja raznih konstrukcija, građevinskih elemenata, uklanjanja dimnjaka, saniranja krovišta i ostalih intervencija na koje smo bili upućeni, rekao je zapovjednik JVP grada Čazme, Tihomir Brnjanec.

Projekt koji je pripremila JU Razvojna agencija Čazma, JVP je prijavila na natječaj MUP-a, putem Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Financiranje službi spašavanja za potrebe stanovništva nastalih kao posljedica serije potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije ”.

Foto: D. Kirin