Dragim sugrađankama, u ime Grada Čazme i svoje osobno, čestitam 8. ožujka, Međunarodni dan žena!

Gradonačelnik
Dinko Pirak, prof.