Danas, 26. ožujka 2018. u Čazmi je počela obnova jedne od glavnih gradskih ulica – Ul. Milana Novačića, koja će zahvaljujući Hrvatskim cestama dobiti novo ruho: “Ekipe su od danas na terenu, krećemo prvo s komunalnim dijelom, gdje će se zamijeniti postojeća komunalna instalacija, plin i voda. Odmah iza Uskrsa kreće i cestarski dio poslova. Obnavlja se cijela ulica, što obuhvaća obnovu u potpunosti, kako kolnika, jer vidimo da tamo ima i kritičnih prometnih točaka na zavojima, gdje ima dosta izlijetanja automobila i mislim da će se to isto riješiti. Isto tako, obnovit će se i nogostup, napraviti novi rubnjaci, zacijevljenje graba, tako da će Ulica Milana Novačića dobiti novo ruho od Plodina pa sve do skretanja za Milaševac. Radovi bi trebali biti gotovi do Dana grada”, najavljuje gradonačelnik Dinko Pirak.

Uskoro će se obnavljati i Ulica sv. Andrije: “Danas imam sastanak i u Osijeku na temu Ulice sv. Andrije. Projektanti dovršavaju ovaj projektni zadatak i trebamo uskladiti neke detalje, tako da bi ove godine, ako uspijemo dobiti građevinsku dozvolu, mogli brzo riješiti obnovu i ove ulice.  Što se tiče financiranja obnove Ulice Milana Novačića, po ustaljenoj praksi dobre suradnje Grada Čazme i Hrvatskih cesta, jer radi se o državnoj prometnici, Grad iz gradskog proračuna financira izradu projektne. Projektnu dokumentaciju s građevinskom dozvolom predajemo Hrvatskim cestama koje u potpunosti financiraju obnovu ovih prometnica. U konačnici, obnovu financiraju naši građani kroz proračune, što državni, županijski ili gradski. Za ovu godinu u planu je, nakon obnove Novačićeve, obnova i Ulice Alojza Vulinca koja će se isto tako u potpunosti urediti”, rekao je gradonačelnik.