GLAZBENI PROGRAM NA GRADSKOM TRGU U ČAZMI u povodu Dana grada Čazme

23.07. – Druga dimenzija i VATRA

24.7. – Lutalice i HALID BEŠLIĆ

25.7. – TS Ledina i BEGINI

Glazbeni programi počinju od 19:00 sati.