Centar za kulturu, Gradski muzej Čazma organizira diplomski koncert na klaviru 

ANA SUDAREVIĆ

Kino dvorana Čazma, Trg Čazmanskog kaptola 13

16. rujna 2015. (srijeda) u 19:00 sati