Dječji vrtić “Pčelica”  Čazma već nekoliko godina ima međunarodni status eko škole, odnosno u svom radu koristi program osmišljen za provedbu smjernica odgoja i obrazovanja za okoliš na razini škola i dječjih vrtića.

Program eko-škola jasno određuje i usmjerava način na koji se nastavni sadržaji o zaštiti okoliša, koji su dio redovitog nastavnog plana i programa, primjenjuju u svakodnevnom životu škole.

U vrtiću je održan sastanak eko-odbora, što je prvi korak za provedbu programa koji se sastoji od sedam koraka.

“Potvrdili smo članstvo svih novih članova, prezentiran je i usvojen plan i program naše eko-škole za ovu školsku godinu, s naglaskom na projekt „Šuma“ tj. „Stablo“. Dogovorili smo dugoročnu suradnju i planove za budućnost”, izjavila je ravnateljica vrtića, Martina Kovač.

U program eko-škola, vrtić Pčelica uključio se još 2014. godine i ove godine stječe brončani status:

“Dobivamo zelenu zastavu, ali i taj vrlo značajan brončani status s kojim se možemo pohvaliti zato što smo nastavili raditi s djecom na temu ekologije i očuvanja okoliša. To nije nešto što smo započeli 2014., pa stali jer to je naša svakodnevica. Naše aktivnosti se vežu uz razne eko teme, a živimo s načelom da ekologija mora biti više od suhoparnih i dosadnih teorija i činjenica, već  treba biti dio svijesti i stil života”, napomenula je ravnateljica.