S djecom iz dramske grupe, Društvo “Naša djeca” Čazma,  27. prosinca 2013. posjetit će dječji odjel Opće bolnice Bjelovar. To će za sada biti doprinos DND-a Čazma akciji “Za osmijeh djeteta u bolnici”.

Dramska će grupa izvesti predstave “Ogledalce”, “Kišobran” i “Izgubljenu loptu”.

Cilj akcije “Za osmijeh djeteta u bolnici” je promicanje i primjena suvremenih načela humanizacije bolničkog liječenja djece, a Akcija se odnosi na djecu od rođenja do završetka osnovnog školovanja i provodi se kontinuirano tijekom godine, u vremenu dok djeca borave u bolnici.

U akciju je uključeno 36 bolnica/dječjih odjela u Hrvatskoj, svi liječnici, medicinske sestre, bolničko osoblje, roditelji djece i mnogi volonteri.

za osmijeh