Na temelju članka 45.  Statuta Grada Čazme (“Službeni vjesnik” Grada Čazme broj 20/09 i 17/13), te u skladu s Natječajem za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći za studente preddiplomskih i diplomskih studija za akademsku godinu 2017./18., Povjerenstvo za provedbu natječaja donijelo je Odluku o dodjeli jednokratnih pomoći za studente u akademskoj godini 2017./18..

Pristigla su ukupno 32 zahtjeva studenata. Svi pristigli zahtjevi udovoljili su opće i formalne uvjete natječaja. Obzirom da je Natječajem predviđeno ukupno 40 jednokratnih novčanih pomoći za studente, a pristiglo je manje zahtjeva, Povjerenstvo je zaključilo da bodovanje i rang lista nisu bili potrebni te su pomoći dodijeljene svim podnositeljima zahtjeva.

 

odluka-povjerenstva-2017