Sukladno Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2016. godinu, Grad Čazma objavljuje natječaj o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći za studente preddiplomskih i diplomskih studija.

Iz Proračuna Grada Čazme za 2016. godinu (za školsku godinu 2015/2016) isplatit će se jednokratna novčana pomoć za studente u jednokratnom iznosu od 500,00 kuna po studentu, odnosno ukupno 40 jednokratnih pomoći. Jednokratna pomoć odobrava se za jednu godinu školovanja.

odluka – jednokratne novcane pomoci za studente – Grad Cazma

odluka o imenovanju povjerenstva

prijavnica jednokratna pomoc

izjava o neprimanju drugih stipendija

izjava o suzivotu