Državni tajnik u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU, Velimir Žunac, posjetio je Grad Čazmu gdje je održao radni sastanak s gradonačelnikom Dinkom Pirakom i predstavnicima Grada Čazme i Razvojne agencije Grada Čazme. Razgovaralo se o aktualnim i budućim projektima koje provodi Grad Čazma, u suradnji s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU.