Udruga udomitelja djece i odraslih osoba Veliko srce provela je u utorak 12.07.  edukaciju na temu „Djeca s poremećajima u ponašanju“. Udomitelji i roditelji su imali prilike čuti o vrstama poremećaja- ADHD-u, poremećaju prkošenja i suprotstavljanja, poremećaju ophođenja i sl., njihovim uzrocima te zaštitnim činiteljima. Uz predavanje bilo je riječi i o korisnim savjetima u konkretnim situacijama u odgoju djece s poremećajima u ponašanju. Edukaciju je održala psihologinja Adrijana Hnojčik, djelatnica Centra za socijalnu skrb Bjelovar, Podružnice Obiteljskog centra.

Edukacija se održala u sklopu projekta „Unapređenje znanja udomitelja za djecu i razvijanje vještina udomljene djece“ koji se provodi uz financijsku podršku Ministarstva socijalne politike i mladih, a u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Bjelovar, Podružnica Obiteljski centar i Centrom za socijalnu skrb Čazma.