U petak, 19. ožujka 2021. u Čazmi je održana edukacija RURALNI I ZELENI TURIZAM, u sklopu projekta Čazma Natura, a održale su je stručne edukatorice Instituta za turizam.

Edukacija je bila namijenjena svima koji su zainteresirani za ulaganje i razvoj turizma na ruralnom području (iznajmljivači smještaja, ugostitelji, OPG-i…).

– Na edukaciji su naši sugrađani mogli dobiti informacije o bavljenju turizmom na području Grada Čazme, što i kako učiniti da poboljšaju trend grada zelenog turizma i da doprinose stvaranju i poticanju turizma u Gradu Čazmi – rekla je voditeljica projekta Čazma Natura, viša stručna suradnica u Razvojnoj agenciji Čazma, Dajana Petrina.

Iduće edukacije koje slijede su edukacije za djecu. Zamišljeno je da se njih održi 20 i to kroz radionice za djecu predškolske i školske dobi. One bi se provodile od kraja ožujka do početka iduće školske godine. Teme bi bile vezane uz Naturu 2000 te biološku i geološku raznolikost na području Grada Čazme.

Želja gradonačelnika Dinka Piraka je da Čazmanci počnu razmišljati o mogućnostima bavljenja turizmom u budućem razdoblju:

– Današnja edukacija je zamišljena kako bismo potaknuli sugrađane na razmišljanje o bavljenju turizmom, bilo kao o dopunskoj djelatnosti ili otvaranju smještajnih kapaciteta, kao vinotočja ili neki drugi oblik bavljenja turizmom. Mislim da u tome imamo dobre šanse koje će nam otvoriti upravo ovaj projekt, Čazma Natura – rekao je gradonačelnik.